Giới thiệu

 • Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) tổ chức. Cuộc thi là một trong những hoạt động truyền thông trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.
 • Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về năng lượng và tiết kiệm năng lượng; đồng thời thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Thời gian dự thi

Kỳ I

 • Từ 12/10/2023 08:00
  Đến 18/10/2023 12:00

 • Số lượng câu hỏi: 10

 • Thời gian trả lời: 10 phút

Kỳ II

 • Từ 19/10/2023 08:00
  Đến 25/10/2023 12:00

 • Số lượng câu hỏi: 10

 • Thời gian trả lời: 10 phút

Kỳ III

 • Từ 26/10/2023 08:00
  Đến 01/11/2023 12:00

 • Số lượng câu hỏi: 10

 • Thời gian trả lời: 10 phút

Kỳ IV

 • Từ 02/11/2023 08:00
  Đến 08/11/2023 12:00

 • Số lượng câu hỏi: 10

 • Thời gian trả lời: 10 phút

Kỳ V

 • Từ 09/11/2023 08:00
  Đến 15/11/2023 12:00

 • Số lượng câu hỏi: 10

 • Thời gian trả lời: 10 phút

Đối tượng
dự thi

 • Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sống, học tập và làm việc trong nước và ngoài nước.

Hình thức
dự thi

Cơ cấu giải thưởng

Đang tải dữ liệu