Giới thiệu

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022”. Hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, hướng tới hình thành lối sống xanh, bền vững.

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi về chủ đề tiết kiệm năng lượng được tổ chức trên nền tảng trực tuyến, hướng tới mọi đối tượng, không phân biệt lứa tuổi, vị trí địa lý. Cuộc thi là tiền đề đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về năng lượng và tiết kiệm năng lượng.

Thời gian dự thi

Kỳ 1

 • Thời gian bắt đầu: 20/09/2022 08:00

 • Thời gian kết thúc: 26/09/2022 12:00

 • Số lượng câu hỏi: 10

 • Thời gian làm bài tối đa: 30 phút

Kỳ 2

 • Thời gian bắt đầu: 27/09/2022 12:00

 • Thời gian kết thúc: 02/10/2022 12:00

 • Số lượng câu hỏi: 10

 • Thời gian làm bài tối đa: 30 phút

Kỳ 3

 • Thời gian bắt đầu: 03/10/2022 12:00

 • Thời gian kết thúc: 09/10/2022 12:00

 • Số lượng câu hỏi: 10

 • Thời gian làm bài tối đa: 30 phút

Kỳ 4

 • Thời gian bắt đầu: 10/10/2022 12:00

 • Thời gian kết thúc: 16/10/2022 12:00

 • Số lượng câu hỏi: 10

 • Thời gian làm bài tối đa: 30 phút

Kỳ 5

 • Thời gian bắt đầu: 17/10/2022 12:00

 • Thời gian kết thúc: 23/10/2022 12:00

 • Số lượng câu hỏi: 10

 • Thời gian làm bài tối đa: 30 phút

Đối tượng
dự thi

Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sống, học tập và làm việc trong nước và ngoài nước.

Hình thức
dự thi

Cơ cấu giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng: 35 Triệu đồng

Tổng số giải thưởng: 35 Giải

1 triệu đồng /Giải

Đang tải dữ liệu